Thị Diễm

@thịdiễm

Thị Diễm (@thịdiễm)

Món Ăn Ngon

hôm nay thử nấu món #thitkhoxã ngon tuyệt vời 👍💯👍#amthuc #thucan

Thị Diễm (@thịdiễm)

CON GÀ ĐEN

#gachien #nuocmam ngon nấu tại nhà #thucan #amthuc

Thị Diễm (@thịdiễm)

Nguyễn Thị Búp

bữa tiệc tùng 🎉🎊🥳gia đình #talkomi #buatiec #sinhnhat

Thị Diễm (@thịdiễm)

CON GÀ ĐEN

#ca cá nục kho #thucan

Thị Diễm (@thịdiễm)

Lê Thị Hà

#canhdudu hầm xương #thucan #dudu

if you're hungry

Download on the App Store
Get it on Google Play

to find & meet foodies nearby