hoa lài 🌺 🌹 🌷 teleported to quán bánh mì

hoa lài 🌺 🌹 🌷 wrote "bánh mì thảo #banhmi cho bữa sáng 🍳🥖🥖🥞🧈" at 37 Bùi Quang Là, Phường 12, Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2023