hoa Hồng 🌹 teleported to Quán Phở Ù

hoa Hồng 🌹 wrote "#phở và món #trungchien cho bữa sáng của chúng tôi " at Quốc lộ 22, 3/ 54 Ấp Đình, Tân Xuân, Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2023