Huyen My teleported to Lotteria Phan Xích Long

Huyen My wrote "#khoaitay #hanhtay món ăn ngon mỗi ngày " at 251 Phan Xích Long, Phường 7, Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2023