Huyen My teleported to Quán cơm Gia Đình Nhỏ

Huyen My wrote "#cá thác lác chiên #cathaclac món ngon mẹ nấu " at 595a Lê Văn Lương, Tân Hưng, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2023