kiêu diem teleported to Quán trà sữa TRÀ THẦY

kiêu diem wrote "dư âm tối qua #trasua nhìn ly trà sữa mà nó luôn 🥰😋🧋🧋🧋🧋#quan1 #tphcm" at RQ7F+452, Đường số 17, Phước Bình, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam.

dư âm tối qua #trasua nhìn ly trà sữa mà nó luôn 🥰😋🧋🧋🧋🧋#quan1 #tphcm
Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2023