Huyen My (@huyenmy)

Quán cơm Gia Đình Nhỏ

bữa trưa cùng gia đình #buatrua #gachien #cakhonge 🐓🍗🫕🥒🥬🥦🐠🐠🐟

if you're hungry

Download on the App Store
Get it on Google Play

to find & meet foodies nearby