Huyen My teleported to Quán cơm Gia Đình Nhỏ

Huyen My wrote "bữa trưa cùng gia đình #buatrua #gachien #cakhonge 🐓🍗🫕🥒🥬🥦🐠🐠🐟" at 595a Lê Văn Lương, Tân Hưng, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2023