hoa Hồng 🌹 (@hoahồng🌹)

Quán Cơm Niêu Vợ Nấu

thêm một món ăn ngon nữa #canhchua cá hồi 🍣 ăn ngon tét nách #canhchuacahoi #nhahang 🍣🍣🍣🫕🫕🫕🏠😋🥰

if you're hungry

Download on the App Store
Get it on Google Play

to find & meet foodies nearby