hoa Hồng 🌹 teleported to Quán Cơm Niêu Vợ Nấu

hoa Hồng 🌹 wrote "thêm một món ăn ngon nữa #canhchua cá hồi 🍣 ăn ngon tét nách #canhchuacahoi #nhahang 🍣🍣🍣🫕🫕🫕🏠😋🥰" at 20 Bùi Thị Xuân, Tự An, Thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2023