hoa Hồng 🌹 teleported to Quán gà chiên Bờ Dừa

hoa Hồng 🌹 wrote "ngày nào cũng có món ăn ngon mẹ nấu thì còn gì bằng #gachiennuocmam #gà #monngonmoingay #talkomi 😋🥰🍗🍗🍗🐓🐓🐓" at H342+8PH, Tân Thành 1, Hoài Nhơn, Bình Định, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2023