hoa Hồng 🌹 teleported to Quán cơm Gia Đình Nhỏ

hoa Hồng 🌹 wrote "cá 🐟 phi kho nghệ ngon lắm cả nhà lâu lắm mới ăn lại món ăn này #caphikhonghe #fish #monanngonmoingay 😋😋😋😋" at 595a Lê Văn Lương, Tân Hưng, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2023