Huyen My teleported to Cửa Hàng Chocolate Graphics SC VivoCity

Huyen My wrote "#chocolate #socola món quà từ #Australia #America #happy 🥰😍😘" at SC VivoCity, 1058 Đ. Nguyễn Văn Linh, Tân Phong, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2023