Huyen My (@huyenmy)

Vietnam

🎁 quà giáng sinh 🎄 đến muộn nhưng thật sự rất vui khi nhận được món quà 💝 cảm ơn người gởi quà 🎁🥰🥰#giangsinh2022

if you're hungry

Download on the App Store
Get it on Google Play

to find & meet foodies nearby