Huyen My (@huyenmy)

Quán Mì xào dòn Nghèo

mỳ xào thập Cẩm ngon lắm cả nhà #myxao chúc mọi người ngon miệng

if you're hungry

Download on the App Store
Get it on Google Play

to find & meet foodies nearby