baby teleported to Quán cơm Quang Hiệp

baby wrote "#thitkhotrung món này ăn cơm là nhất quả nách #thứcăn #vietnam #talkomi" at Q32F+9HX, QL1A, Lợi Hải, Thuận Bắc, Ninh Thuận, Vietnam.

#thitkhotrung món này ăn cơm là nhất quả nách #thứcăn #vietnam #talkomi
Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2023