kiêu diem (@kieudiem)

Quán Hủ Tiếu Bò Kho

#bokho nhìn hấp dẫn quá chúc cả nhà bữa tối ngon miệng 😋 #nhahang #Vietnam #tphcm 🥕🧅🥒🥬🥦🥩🥩🥩🥗

if you're hungry

Download on the App Store
Get it on Google Play

to find & meet foodies nearby