kiêu diem (@kieudiem)

KFC

#buaan ngon bổ dưỡng cho một ngày làm việc đầy năng lượng #breakfast #egg #khoaitay

if you're hungry

Download on the App Store
Get it on Google Play

to find & meet foodies nearby