kiêu diem teleported to KFC

kiêu diem wrote "#buaan ngon bổ dưỡng cho một ngày làm việc đầy năng lượng #breakfast #egg #khoaitay " at Số 2 đường Nguyễn Huy Tự, Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2023