Huyen My teleported to Lotteria Phan Xích Long

Huyen My wrote "#nhahang món ăn đã xong nhìn ngon không , rất ngon nha #eeg #buasang #Vietnam món này cho bữa sáng hay bữa tối điều ngon 😋 🤤 #hanhtay " at 251 Phan Xích Long, Phường 7, Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2023