hoa Hồng 🌹 teleported to AEON Mall Binh Duong Canary

hoa Hồng 🌹 wrote "siêu thị #AEONMall Saigon #kemtuoi #cream món ngon mỗi ngày 🍦🍦🍨🍧🍡🧁😋🥰" at 1 Đại lộ Bình Dương, Khu Phố, Thuận An, Bình Dương, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2023