Huyen My (@huyenmy)

Quán cơm chiên hương ký 3

Ăn nhẹ cùng món #comchienduongchau #comchien việt Nam #tphcm

if you're hungry

Download on the App Store
Get it on Google Play

to find & meet foodies nearby