Huyen My teleported to Quán cơm chiên hương ký 3

Huyen My wrote "Ăn nhẹ cùng món #comchienduongchau #comchien việt Nam #tphcm " at 348 Trường Chinh, Phường 13, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2023