Huyen My teleported to Huong Pho Restaurant

Huyen My wrote "chúc chị #sinhNhật vui vẻ ăn nhẹ cùng #giadinh #buatiec #nhahang 🍝🥗🥙🎉🎊🎁🎈🛍️" at A12 Đ. Phan Văn Trị, Phường 7, Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh 727010, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2023