Huyền Bùi teleported to CON GÀ ĐEN

Huyền Bùi wrote "bữa tối ăn cùng với cháo gà và gỏi gà " at Đ. Song Hành, Tân Xuân, Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam.

bữa tối ăn cùng với cháo gà và gỏi gà
Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2023