hoa lài 🌺 🌹 🌷 teleported to The Pizza Company

hoa lài 🌺 🌹 🌷 wrote "🍕🍕😍😋☺️🇻🇳#thucan ngon mỗi ngày #pizza company" at 105, 107 Nguyễn Thái Học, Phường Cầu Ông Lãnh, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2023