baby teleported to CON GÀ ĐEN

baby wrote "cho bữa chưa của tôi #thitkho #thitchien #nhahang #thucan" at Đ. Song Hành, Tân Xuân, Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2023