baby teleported to CÂY CẢNH TRONG NHÀ

baby wrote "#ớt nhà trồng Ớt chuông sẵn hoa về trồng là có trái ăn luôn ạ Quả này ăn rất tốt cho sk mà lại lành mạnh nữa, mỗi bác trồng lấy 1_2 cây thoải mái ăn." at 9 PHAN THÚC DUYỆN, P.4, TÂN BÌNH, HỒ CHÍ MINH, Phường 4, HỒ CHÍ MINH, Thành phố Hồ Chí Minh 736839, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2023