hoa Hồng 🌹 teleported to Quán Trà Đào Chị Nga

hoa Hồng 🌹 wrote "#tratac nước uống cho những ngày trời nắng nóng 🥵🍹🍹🍹🍹" at 009, Lô S, CC Ngô Gia Tự, Hoà Hảo, Phường 2, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2023