kiêu diem (@kieudiem)

Tiệm Trái Cây 130

#traicay hôm nay được ăn ké trai cay của má ☺️☺️

if you're hungry

Download on the App Store
Get it on Google Play

to find & meet foodies nearby