Huyen My teleported to Quán Mì xào dòn Nghèo

Huyen My wrote "#monan việt Nam 🇻🇳 #hutueumi #comchiencaman 😋😋😋🍚🍙🐟🐠🐡" at 10 Phan Đình Phùng, Phường 2, Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2023