Huyen My teleported to Quán Mì - Hủ tiếu

Huyen My wrote "quán này ở đường ( Lê thị hà ) ngon lắm nên đi thử một lần vừa rẻ lại vừa ngon 🤤 #mixao " at 2199 Đ. Nguyễn Ái Quốc, Quang Vinh, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2023