kiêu diem teleported to Trần Văn Mười

kiêu diem wrote "#banhtaco #TACO 🌮🌮🌮🌮🌮" at Trần Văn Mười, xã Tân Xuân, Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2023