Huyen My (@huyenmy)

Quán Hủ Tiếu Bò Kho

#hutieubokho Cho #bữatối Gia đình #nhahang #Vietnam #vietnam 🥘🫕🥗🥙🥖🥖

if you're hungry

Download on the App Store
Get it on Google Play

to find & meet foodies nearby