Huyen My teleported to Quán Mì Xào Giòn

Huyen My wrote "#buasang với món #mixao #vietnam #talkomi 🥬🥕🥦🍝🍝🥗🥗🥙" at Hẻm 74 An Điềm, Phường 10, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2023