kiêu diem (@kieudiem)

Quán Kem Tự Chọn Alpen Liebe

nhìn ngon không cả nhà #kemtuchon

if you're hungry

Download on the App Store
Get it on Google Play

to find & meet foodies nearby