kiêu diem (@kieudiem)

Quán Kem Tươi Nana

#kem Cho ngày lễ #tìnhnhân 🫶🫶🫶🫶

if you're hungry

Download on the App Store
Get it on Google Play

to find & meet foodies nearby