kiêu diem teleported to Quán Kem Tươi Nana

kiêu diem wrote "#kem Cho ngày lễ #tìnhnhân 🫶🫶🫶🫶" at 158 Trịnh Đình Trọng, Phú Trung, Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2023