hoa lài 🌺 🌹 🌷 teleported to Bread 35

hoa lài 🌺 🌹 🌷 wrote "#banhmi cho bữa sáng 🥖🥖🥖🥩🥩🥓" at 2R4C+RCM, Ng. 35 P. Thái Thịnh, Ngã Tư Sở, Đống Đa, Hà Nội, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2023