hoa lài 🌺 🌹 🌷 teleported to Cửa Hàng Bánh Ngọt Singapore

hoa lài 🌺 🌹 🌷 wrote "#banhtaiyen ngon🤤 lắm muốn làm những không biết làm đành đi mua về ăn cho đỡ thèm 😂" at 388 Đ. Trần Phú, Đình Bảng, Từ Sơn, Bắc Ninh, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2023