kiêu diem (@kieudiem)

3/79g Đ. Song Hành

#bar 3/79G #dongsonghanh mới mở giá cả OK nha cả nhà 🏠

if you're hungry

Download on the App Store
Get it on Google Play

to find & meet foodies nearby