kiêu diem teleported to Quán Phở Uyên

kiêu diem wrote "#pho ngon cho bữa sáng thêm năng lượng để lam việt " at 10 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 7, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2023