youtube huyền (@youtube)

Quán cơm Gia Đình Nhỏ

#bữachưa giá đình #caphi chiên

if you're hungry

Download on the App Store
Get it on Google Play

to find & meet foodies nearby