kiêu diem (@kieudiem)

Nhà Hàng Kimbap Hàn Quốc

#bữasáng trước khi làm việc #kimpap #hanquoc

if you're hungry

Download on the App Store
Get it on Google Play

to find & meet foodies nearby