Huyen My teleported to KFC - Nguyen Anh Thu

Huyen My wrote "#potato #onion món ngon mỗi ngày #nhahang #Vietnam " at 167, 2 Đ. Nguyễn Ảnh Thủ, Trung Mỹ Tây, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2023