Huyen My (@huyenmy)

KFC - Nguyen Anh Thu

#trungchien 🥚🍳và #khoaitay 🥔🥔món ăn đầy chất dinh dưỡng cho cả nhà 🏠

if you're hungry

Download on the App Store
Get it on Google Play

to find & meet foodies nearby