Huyen My (@huyenmy)

Lotteria Phan Xích Long

#chuoichien và #khoaitaychien và nhiều món ngon cho bữa tối của chúng tôi #nhahang #lotteria

if you're hungry

Download on the App Store
Get it on Google Play

to find & meet foodies nearby