Huyen My (@huyenmy)

Gà Chiên Giòn Tfc

#duigachiengon với #cơmchiên nước mắm hôm nay là ngày chỗ tài nấu nướng của mình #nhahang #quan5 #tphcm

if you're hungry

Download on the App Store
Get it on Google Play

to find & meet foodies nearby