Huyen My teleported to Gà Chiên Giòn Tfc

Huyen My wrote "#duigachiengon với #cơmchiên nước mắm hôm nay là ngày chỗ tài nấu nướng của mình #nhahang #quan5 #tphcm" at 599 Đ. Nguyễn Trãi, Phường 7, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2023