hoa Hồng 🌹 teleported to Quán Bánh mì Thịt nướng anh Minh

hoa Hồng 🌹 wrote "#banhmy thịt nướng bữa tối của chúng tôi ăn cùng với #cháothịtbằm 🥖🥖🥖🥓🥩🤤😋" at 63 Đ. Số 3, Phường 4, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2023